Straaljager stort neer op boerderij te Welsrijp - Friesland

(21-11-1960)

 Leeuwarder Courant

foto boven ; Op de plek waar de boerderij stond, restte destijds alleen een krater.

Een met denderend geweld neerstortende F 84-F Thunderstreak straaljager, heeft gisterenavond tegen 8 uur het woongedeelte van een kleine boerderij onder Welsrijp bij Franeker in Friesland verpletterd en in vlammen gezet,waarbij het hele gezin Postma, man, vrouw en vier kinderen de dood vonden.

 

Het afzeggen van een feestavond werd het gezin noodlottig.

Men vreesde eerst dat er nog een zevende persoon in het huis aanwezig was, n.l. een grootmoeder van de kinderen, maar die zat veilig in het rusthuis te Franeker. Zij was wel op bezoek geweest om de kinderen te feliciteren met hun twaalf en half jaar huwelijksfeest. De boerderij werd bewoond door Tjerk Postma (42 jaar), Richtje Postma-de Jong (40), en hun vier kinderen, Tinneke (11), Willem (10), Alie (8) en Gerrit (5)

Vrijwel direct na de ramp brak er brand uit, die door verscheidene toesnellende brandweren,onder andere van de Gemeente Franeker en van de Vliegbasis Leeuwarden werd bestreden, er viel echter niets meer te redden.

De veestapel werd vernietigd door het vuur dat ook de hele boerderij aantaste. Enkele koeien leefden nog, maar moesten ter plaatse door de Rijkspolitie worden afgemaakt, Tjerk Postma was naast veehouder ook eigenaar van een loonbedrijf.

Bron tekst boven; Utrechtsch Nieuwsblad dinsdag 22-11-1960.

 Utrechtsch Nieuwsblad

foto boven en onder 

Bezoek aan de rampplaats door Min. v Defensie ir.S.H.Visser (rechts), Chef Luchtmachtstaf Lt.Gen.H.Schaper (midden)

 Utrechtsch Nieuwsblad

Op de plek waar eens de woning van Tjerk & Richtje Postma stond, groeit nu gras, daaronder ligt nu de oorzaak van dat fatale moment als een geheim begraven.

 graftombe.nl

 foto boven ; Het familiegraf van de familie Postma op de begraafplaats te Welsrijp.

 

 

Ook de piloot Luitenant vlieger Jacques.L.A.M.Snijder uit Geleen kwam hier bij om het leven, hij steeg die miezerige maandagavond samen met nog 18 andere straaljagers op vanuit de Vliegbasis Eindhoven voor een navigatie-oefenvlucht. Om 19.52 uur geeft Jacques Snijders via de radio aan dat hij zich boven Makkum bevindt, dat was het laatste contact. Jacques Snijders was pas gehuwd, zijn vrouw was in verwachting van hun eerste baby.

 

  bidprentjesbank.nl

 
Jacques Snijders werd op Vrijdagmorgen 25 November met militaire eer begraven vanuit dezelfde kerk waarin hij enkele maanden eerder was getrouwd. De belangstelling voor de plechtigheid was net als in Welsrijp, overweldigend. De lijkstoet trok langs dichte rijen toeschouwers, voorop reed een motor escorte van de Koninklijke Marechaussee, daar achter de Koninklijke Luchtmachtkapel die treurmuziek speelde. De kist bedenkt met de Nederlandse driekleur en talloze bloemstukken, was op een legerauto geplaatst. Terwijl de Luchtmachtkapel op de begraafplaats het Wilhelmus speelde, gaf een vuurpeloton boven de lijkkist een salvo.

 

 

 bidprentjesbank.nl

 

foto boven en onder ; Het graf van Jacques Snijders op de Begraafplaats aan de Bachstraat te Geleen - Zuid.

 
 

 bidprentjesbank.nl

 

 

 

 

 Wikipedia

foto boven ; Nederlandse F84 - F Thunderstreak

De Thunderstreak was geen makkelijk toestel, en er zijn met name in het begin veel ongelukken mee gebeurd. In totaal hebben er 180 Streaks bij de Koninklijke Luchtmacht gevlogen. Daarvan zijn er, totdat in december 1970 het laatste exemplaar door 314 Squadron werd afgedankt, 75 verloren gegaan, ofwel 42%. Daarbij zijn dertig piloten om het leven gekomen, waaronder drie Belgische piloten die in Nederland een vliegopleiding volgden.
                                                                                                                                                                                  
 
bidprentjesbank